Olyslagers Assurantiƫn
Helvoirtseweg 133
5263EB Vught

Tel: 073-6563024
Fax: 073-6563759
Mail: info@olyslagersassurantien.nl
Home > Advieswijzer

Advieswijzer,

De tendens in (Europese) wet- en regelgeving is dat in toenemende mate informatie moet worden verschaft aan de consument over de producten die hij koopt en ook over de (financiële) diensten die hij afneemt. Hierop inspelend is in het kader van de GIDI afgesproken dat assurantietussenpersonen in het vervolg in hun dienstverlening gebruik moeten gaan maken van een zogenaamde Advieswijzer. Het gaat hier om schriftelijke informatie die het assurantiekantoor aan nieuwe relaties verstrekt over de werkwijze van het kantoor.
In deze advieswijzer moet conform de GIDI informatie gegeven worden over onder andere:

- De werkzaamheden en diensten die de klant mag verwachten (o.a. dienstverlening, activiteiten, adviseur of verkoper).
- De relatie van het intermediair tot de verzekeraar (o.a. mate van adviesvrijheid).
- Beloning van het intermediair (o.a. beloningsvorm, werkwijze bij urendeclaratie).
- Mogelijkheden tot het beëindigen van de relatie.
- Objectieve kwaliteitsindicatie (o.a. vakbekwaamheidsdiploma's, lidmaatschap).
- Klachtmogelijkheden (o.a. aansluiting bij Klachteninstituut Verzekeringen).

Klik hier voor de advieswijzer

Maak hieronder uw keuze.

Laatste nieuws

Er is momenteel nog geen nieuws...