Olyslagers Assurantiƫn
Helvoirtseweg 133
5263EB Vught

Tel: 073-6563024
Fax: 073-6563759
Mail: info@olyslagersassurantien.nl
Home > Financieringen

Financieringen

Onderhandse leningen
  
Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren (familie, vrienden). Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.
Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Men spreekt ook wel van een garantievermogen.
Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

Hypothecaire geldlening
        
De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht (executie). U kunt voor een hypotheek naar een bank of verzekeringsmaatschappijen stappen, maar ook andere bedrijven of particulieren verstrekken hypotheken.

Maak hieronder uw keuze.

Laatste nieuws

Er is momenteel nog geen nieuws...